Κονίτσης 12 Α.Γλυφάδα, 166 74

Τηλ.: 213 0292332e-mail: anantayogashala@gmail.com

             
         Map

Ananta Yoga & fusion shala: Κονίτσης 12 Α.Γλυφάδα, 166 74 Τηλ.: 213 0292332

   
Home
Contact
Ashtanga Yoga (Led) Level 1,2
Hatha Yoga & Yoga flow
Aerial Antigravity Yoga
Iyengar yoga
Pilates / Yogilates


Barre a Terre
Yoga kids
Prenatal yoga
Mum & Baby Yoga
Restart
Fitness
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Τα προϊόντα μας
  © Copyright 2014 - Ananta yoga & fusion shala     -    Κονίτσης 12  Α.Γλυφάδα,  166 74   -   Athens - Greece   -   Tηλ.: 213 0292332